::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน

ทางศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอสันทราย ขอให้ผู้ที่มีคิวในระบบหมอพร้อมของอำเภอสันทรายของเดือนกรกฎาคม 2564 ทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19ที่ศูนย์ฉีดอำเภอสันทรายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.

โดยทุกท่านจะได้รับการฉีด เข็มที่ 1 เป็น Sinovac และเข็มที่ 2 เป็น Astra Zeneca ห่างกัน 3 สัปดาห์

ขอเน้นย้ำว่า เฉพาะคิวในระบบหมอพร้อมของอำเภอสันทรายเท่านั้น ระบบอื่นๆขอให้รอการติดต่อในภายหลัง

ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่

ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวอำเภอสันทราย

 

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998 , E-mail : sansaihos@gmail.com