::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่

ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวอำเภอสันทราย

 

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998 , E-mail : sansaihos@gmail.com