::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

สขร.เดือนตุลาคม 2564

 

สขร.เดือนพฤศจิกายน 2564

 

สขร.เดือนธันวาคม 2565

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน มกราคม 2565

 

สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

บันทึกสขร.เดือนตุลาคม-ธันวาคม 64

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.(สขร.)ตค.-ธค.64

 

บันทึกข้อความสขร.เดือนมกราคม-มีนาคม 2565

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.สขร.เดือนมค.-21มีค65

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน มกราคม 2565

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน กุมภาพันธ์ 2565

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน มีนาคม 2565 (ตัดยอด 21มีค65)

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน มีนาคม 2565

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน เมษายน 2565

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน พฤษภาคม 2565

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน มิถุนายน 2565

 

บันทึกความสรุปการจัดหาพัสดุ (สขร.) เดือนมีนาคม

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.สขร.เดือนมีนาคม

 

 

บันทึกข้อความสรุปการจัดหาพัสดุ (สขร.)เดือนกรกฎาคม-ตัดยอด 9 กันยายน 2565)

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.สขร.

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน กรกฏาคม 2565

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน สิงหาคม 2565

 

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน กันยายน 2565 ตัดยอดวันที่ 9 กันยายน 2565

 

 

 

 

  

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998