::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

“ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ( MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์หลัก

 

เอกสารภาษาไทย

 

เอกสารภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998