ประกาศ โรงพยาบาลสันทราย
Notice Sansaihospital

ชวน ช่วย เลิกบุหรี่

"สูบบุหรี่ 1 ซอง ใช้เงินร้อยกว่าบาท เผาเงิน เผาสุขภาพ เอาไปซื้อของ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายดีกว่า" เป็นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่เป็นประจำสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคมะเร็งปอดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมไปถึงผลกระทบที่อาจมีต่อบุคลิกภาพได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้คนรอบข้างที่ได้สูดดมควันบุหรี่ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่จึงได้ประโยชน์ในแง่สุขภาพทั้งต่อตัวผู้สูบเอง ญาติและบุคคลรอบข้าง อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในแง่สังคม เช่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานได้ เป็นต้น https://web.facebook.com/quitsmokingmedia