ประกาศ โรงพยาบาลสันทราย
Notice Sansaihospital

มอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก”

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล“ หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม มาตั้งแต่ปี2546 โครงการดังกล่าวได้รับผลสํา

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ยกเลิกสำเนาเอกสารเพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลสันทราย ยกเลิกสำเนาเอกสารเพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ใช้เพียงหลักฐานตัวจริงมาแสดง

ประกาศ ศูนย์ฉีดวัดซีนโควิด โรงพยาบาลสันทราย

งดให้บริการวัดซีนไฟเซอร์ฝาส้ม ชั่วคราว

เปิดบริการคลินิควัคซีนโควิด เฉพาะวันราชการ และ ปิดให้บริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป "เปิดบริการคลินิควัคซีนโควิด เฉพาะวันราชการ และ ปิดให้บริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์"

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ใช้กัญชา อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข “ใช้กัญชา อย่างปลอดภัยและเหมาะสม”