::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2566

 

 

 

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998, E-mail : Sansaihos@gmail.com