ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
SansaiHospital

ติดต่อ รับคำแนะนำ และติชม
Comment and feedback

โรงพยาบาลสันทรายความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการท่าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของ ทางโรงพยาบาล หรือสามารถสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการรักษา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านต้องการทราบ เพียงกรอกชื่อและอีเมล์ของท่าน พร้อมทั้งข้อความที่ท่านต้องการสอบถาม และกดปุ่มส่งข้อความ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ จะหาคำตอบ(ในวันเวลาราชการ) และทำการส่งข้อมูลตอบกลับไปยังอีเมล์ที่ท่านให้ไว้

ติดต่อโรงพยาบาล

ชื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
: อาคารโรงพยาบาลสันทราย
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น (อาคารแสงเดือน)
: ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
โทรศัพท์ : 053-921199
โทรสาร: 053-498998
E-mail : Sansaihos@gmail.com
sansaihospital.com
: ที่ตั้ง
เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290