::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::REFER:

::บริการ:

::หน่วยงาน:


 

ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

 

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์รพ.

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่

  

 

 

 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายใน)

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(สำหรับหน่วยงานภายนอก)

เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร : 053-921199 , Fax : 053-498998