ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสันทราย

: อาคารโรงพยาบาลสันทราย
- อาคารผู้ป่วย 5 ชั้นอยู่ด้านหน้าสุดของโรงพยาบาล
- อาคารผู้ป่วย 7 ชั้นเป็นอาคารที่ตั้งอยู่กลาง
- อาคารแสงเดือน
: ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
โทรศัพท์ : 053-921199
โทรสาร: 053-498998
E-mail : Sansaihos@gmail.com

: ที่ตั้ง
เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290