ประกาศ โรงพยาบาลสันทราย

...
พิธีวันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566 เนืองในพิธีวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวัน คล้ายวันสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางโรงพยาบาลสันทราย นำโดยนายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานกิจกรรมอำเภอสันทราย โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทรายเป็นประธาน.
: อาคารโรงพยาบาลสันทราย
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น (อาคารแสงเดือน)
: ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
โทรศัพท์ : 053-921199
โทรสาร: 053-498998
E-mail : Sansaihos@gmail.com
sansaihospital.com
: ที่ตั้ง
เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290